Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA
2018-05-24 VERSIOON

Meie jaoks on tähtis Teie privaatsus ja isikuandmete ohutus. Täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame Teile eriti läbipaistva ja õiglase Teie isikuandmete töötlemise.
Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.

MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE KOGUTE JA TÖÖTLETE?

Me kogume ja töötleme ainult Teie piisavaid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Isikuandmed, mida kogume ja töötleme teie broneeri sooritamisel:
Kui Te broneerite aega http://f1auto.ee/,kogume me Teie järgmisi isikuandmeid:

  • Nimi;
  • Perekonnanimi
  • Telefoninumber;
  • Meiliaadress;
  • Autode mark ja mudel.

Äri

  • Ärinimi
  • Aadress
  • Index

MILLISTEL EESMÄRKIDEL TE KOGUTE JA TÖÖTLETE MINU ISIKUANDMEID?
Me kogume Teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Teil on õigus igal ajal loobuda Teie isikuandmete töötlemisest üldiste ja isikustatud pakkumiste tegemiseks kauba ja meie poolt korraldatavate loteriide, kampaaniate, projektide kohta. Isikuandmete töötlemisest eelnimetatud eesmärkidel saate Te loobuda esitades meile kirjaliku loobumise taotluse meili teel info@f1auto.ee. või uuendades enda valikuid enda registreeringuvormil.

KAS MINU ISIKUANDMED ON KOGUTAVAD JA TÖÖDELDAVAD SEADUSLIKULT?

Tagame, et kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, st kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult:
Kui Te olete andnud enda nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks;
Meile õigusaktidega määratud nõuete täitmisel;
Volitatud riigiasutuste nõudmisel.

KUI KAUA ON MINU ISIKUANDMED SÄILITATAVAD?

Teie isikuandmed on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

KUIDAS SAAN TUTVUDA MINU TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETEGA?

Teil on õigus tutvuda Teie isikuandmetega, mida me töötleme. Enda isikuandmetega saate tutvuda järgmistel viisidel:
Saate saata meile taotluse meili teel: info@f1auto.ee;
Saate meid teavitada enda soovist telefoni teel: +372 5844 4468;

KUIDAS SAAN MUUTA/TÄPSUSTADA ENDA ISIKUANDMEID?

Kui olete märganud, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või mitte põhjalikud ja Te soovite neid muuta või täpsustada, siis saate seda teha järgmistel viisidel:
Saates meile taotluse meili teel: info@f1auto.ee;
Teavitades meid telefoni teel: +372 5844 4468;

KAS MA SAAN NÕUDA, ET MINU ISIKUANDMED KUSTUTATAKS?

Teil on õigus esitada taotlus, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja hävitaks need. Teie isikuandmed hävitatakse peale Teie taotluse saamist.
Teie isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale Teie taotluse saamist teeme kindlaks, et:
Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
Te ei ole tühistanud nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks;
Te ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;
Teie isikuandmeid kohustavad meid töötlema kohaldatavad Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid.
Peame töötlema Teie andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Taotluse Teie isikuandmete kustutamiseks saate esitada järgmistel viisidel:
Saates meile taotluse meili teel: info@f1auto.ee;
Teavitades meid telefoni teel: +372 5844 4468;

KAS MA SAAN TÜHISTADA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEKU JA KUIDAS SEDA TEHA?

Te saate tühistada enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal. Nõusoleku saate tühistada mitmel viisil:
Saates meile taotluse meili teel: info@f1auto.ee;
Teavitades meid telefoni teel: +372 5844 4468;

MIS ON KÜPSISED?

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis on saadetavad Teie seadmesse kui külastate vastavat veebilehte. Küpsised aitavad meil tunda ära Teie seadet ja parandada meie veebilehe funktsionaalsust ning selle kasutamist.

Teie andmehaldur on A Klass Ehitus OÜ, juriidilise isiku registrikood 11442899, Harjumaa, Tallinn, Paldiski mnt. 231b, kontakttelefon +372 5844 4468; meiliaadress: info@f1auto.ee
Teie isikuandmete ohutuse eest hoolitseb ka Meie poolt määratud sõltumatu andmekaitseametnik: telefon: +372 5844 4468, meiliaadress: info@f1auto.ee